Skip to content

Política de privacitat

 La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servidor del lloc web www.marendins.net que MARENDINS SL posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts.

Reglament i normatives

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la resta de normativa vigent, MARENDINS, SL. titular del lloc web, informa l’usuari del web de l’existència d’una base de dades de caràcter personal creada per MARENDINS SL sota la seva responsabilitat.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem, llegeixin detingudament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades personals facilitades.

En virtut de la legislació en matèria de protecció de dades personals vigent, l’entrega de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-los els serveis associats a l’activitat comercial i administrativa de MARENDINS SL, per tant, si no ens facilita les dades no el podrem atendre correctament ni donar-li el servei que ha sol·licitat.

En qualsevol moment es podrà modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir-ne serveis i fins i tot suprimir-lo de la xarxa. També poden canviar els serveis i continguts oferts, de manera unilateral i sense previ avís.

 

Tractament de Dades Personals i Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per MARENDINS SL, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recopilar informació innecessària. A continuació, li proporcionem la informació necessària sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que recopilem, explicant-li:

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  2. Quina és la finalitat de la recopilació de les dades que sol·licitem.
  3. Quins són els terminis de conservació de les seves dades.
  4. En cas de cessió: a quins destinataris es comuniquen les seves dades.
  5. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades.
  6. Quines mesures s’apliquen per garantir la seguretat de les seves dades.
  7. Perquè cal mantenir les seves dades actualitzades.
  8. En quin casos podem modificació de la present política de privacitat
1. Responsable del tractament de protecció de dades personals

En compliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) i de l’article 13 del RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades personals i a la lliure circulació s’exposen a continuació les dades identificatives de l’entitat:

Empresa: MARENDINS, SL. amb CIF B58067182

Domicili: c/ Eusebi Millan 30, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Telèfon: 93.814.20.85

E-mail: info@marendins.net 

2. Finalitat de la recopilació de dades

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats al lloc web són acumulats per MARENDINS SL, amb l’objectiu de facilitar la prestació dels serveis que MARENDINS SL proporciona a través del web.

L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya de l’àrea de client, així com protegir-la de l’ús no autoritzat de tercers. L’usuari haurà de notificar immediatament a MARENDINS SL qualsevol ús no consentit de la seva contrasenya o qualsevol violació de seguretat detectada.

3. Conservació de les dades

Sempre que no es sol·liciti la baixa com a client, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar. La conservació s’efectuarà durant el període establert en la legislació aplicable.

Si es sol·liciti la baixa, l’informem que les seves dades romandran bloquejades per a l’atenció de possibles reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis establerts en la legislació aplicable.

4. Destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers. L’única excepció serà en el cas de que les seves dades siguin requerides per obligació legal.

5. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona que hagi consentit el tractament de dades, té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment.

També pot exercir els següents drets:

Pot sol·licitar els seus drets mitjançant un correu electrònic o una carta postal a la direcció indicada en l’apartat 1, indicant com a referència “dades personals”, especificant el dret que es vol exercir i indicant quines són les dades a modificar i/o eliminar.

En cas de divergència amb l’empresa en relació al  tractament de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de protecció de dades (www.agpd.es).

6. Seguretat de les seves dades personals

Per tal de salvaguardar les seves dades personals, hem adaptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatius necessaris per a garantir-ne la seguretat, tant per la seva alteració, pèrdua, tractament o per un accés no autoritzat.

7. Actualització de les seves dades

És important, per tal de poder mantenir les dades personals actualitzades, que ens informi sempre que hi hagi alguna modificació a tenir en compte, en cas contrari, no podrem respondre sobre la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers a través d’enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

8. Modificació de la present política de privacitat

La present política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin en la nostra web, així com a les modificacions legislatives o de jurisprudència sobre les dades personals que vagin apareixent, per tant, exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

MARENDINS SL es reserva el dret de modificar l’actual política de privacitat per adaptar-la als canvis legislatius o de jurisprudència que s’originin en el futur.